Gå til indhold

Her arbejder vi

Vi udfører projekter som skaber rekreative områder, der giver merværdi for borgerne. Få overblikket her.

Nye udfordringer kræver nye løsninger

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Vi får flere og kraftigere skybrud, og det er en udfordring at holde de store regnmængder ude af huse og kældre. Det kræver at boliger, veje og byer planlægges på en ny måde.

Til at håndtere de ekstreme nedbørsmængder bruger vi blandt andet løsninger med åbne regnvandskanaler, regnvandssøer og permeable belægninger. Ud over at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at udnytte værdien i regnvand ved f.eks. at skabe nye byrum. Vi lægger jævnligt nye informationer som tidsplaner og trafikinformation ud her på hjemmesiden og på vores Facebook-side.

Projekter i Skanderborg Forsyning

På kortet til højre under "Gå på opdagelse" kan du opleve alle projekterne i kommunen.

I det følgende kan du se vores afsluttede, igangværende og kommende klimaprojekter samt øvrige projekter:

Kommende klimaprojekter

Igangværende klimaprojekter

Afsluttede klimaprojekter

Øvrige projekter