Gå til indhold

Biostimulering af biofiltre i forbindelse med drikkevandsbehandling

Hos Skanderborg Forsyning har vi tilknyttet en Ph.d.-studerende ved navn Inês Lousinha Breda. Hendes forskningsprojekt går under titlen ”Biostimulation of prokaryotic communities in drinking water biofilters”, som handler om at afdække, hvordan man kan opnå en forbedring af drikkevandets kvalitet, en mere effektiv vandbehandling samt en reduktion af vandværkers energiforbrug ved at anvende biostimulering.

Hvordan sker det så?

Vi står over for en global vandkrise, da vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er alarmerende tal, hvorfor der gøres en ekstraordinær indsats for at komme udfordringerne til livs. En af bidragsyderne heriblandt til at løse problemstillingen er Ines’ forskningsprojekt, som handler om hvordan man kan stimulere væksten og kapaciteten af de mikroorganismer, der sørger for drikkevandsrensning i vandværksfiltre. Det omfatter tre forskellige biostimuleringsmetoder:

  • Biostimulering befordret af brug af andre filtermaterialer end kvartssand
  • Biostimulering ved direkte tilsætning af næringsstoffer
  • Biostimulering ved anvendelse af nyt modulbaseret design af behandlingssystemet

 

Rent vand og sanitet til alle – SDG6

Selvom Inês’ forskning kan virke en anelse langhåret kan det have meget stor indflydelse på områder ramt af vandmangel og bestræbelserne på at indfri FN’s Globale Verdensmål SDG6 om Rent vand og sanitet til alle. I forlængelse heraf havde vi tilbage i midten af august 2017 en delegation fra Sydafrika på besøg, der blev klogere på forskningsområdet om filtre for netop at hjælpe dem med at bekæmpe deres udfordringer på vandområdet (se billede).

Besøg fra Sydafrika

Baggrund for projekt

Det 3-årige Erhvervs Ph.d.-projekt er et samarbejde mellem kandidaten, Aalborg Universitet, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og VIA University College. Projektet finansieres af Innovationsfonden Danmark og Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Inês Lousinha Breda er fra Portugal og har en bachelorgrad i Miljø samt en kandidatgrad som Civilingeniør. 

Læs mere om projektet her

  • Inês Lousinha Breda
    PhD-studerende

    Tlf. 87 93 93 60

    Mail: ilb@skanderborgforsyning.dk