Gå til indhold

Din stemme er hørt

Forbrugervalget til Skanderborg Forsynings bestyrelse er nu slut - find resultatet her på siden.

Forbrugervalget til Skanderborg Forsynings bestyrelse er nu slut, og resultatet ligger klart.

 

Forbrugerrepræsentanter 2022-2025

De to forbrugerrepræsentanter, som er forbrugernes talerør de næste fire år er:

Billede af Benny Nielsen

Benny Nielsen modtog 149 stemmer, svarende til 40 % af de samlede stemmer.

Billede af Palle Langkjær

Palle Langkjær modtog 76 stemmer, svarende til 21 % af de samlede stemmer.

 

Suppleanter 2022-2025

Som 1. og 2. suppleant i Skanderborg Forsynings bestyrelse er valgt:

Billede af Michael la Cour

Michael la Cour med 12 % af de samlede stemmer. 

Billede af Rikke Gram-Hansen

Rikke Gram-Hansen med 11 % af de samlede stemmer.

 

Stemmeprocenterne for de øvrige kandidater er kendt af kandidaterne selv.

 

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. januar 2022

Skanderborg Forsyning og de opstillede kandidater takker for valgdeltagelsen, og vi ser frem til et rigtig godt og åbent samarbejde i den kommende bestyrelsesperiode.

 

Bestyrelsen mødes 4-6 gange i løbet af året og bestyrelsesarbejdet omfatter også forberedelse til møderne.

Sammen med den administrerende direktør og ejerne er bestyrelsen med til at sætte en fælles kurs for Forsyningens strategiske udvikling og fremtidens vandhåndtering. 

Du er blandt andet med til at træffe beslutninger om budgetter og økonomi, investeringsplaner, driftsstrategier, strukturplaner, udviklingsprojekter og takster m.m.

Skanderborg Forsyning ledes gennem en bestyrelse på ni medlemmer. Udover de to medlemmer, som vælges ved forbrugervalget, har generalforsamlingen udpeget fire medlemmer, herunder formand og næstformand. I tillæg hertil har medarbejderne valgt tre repræsentanter.

Bestyrelsen vælges for en firårig periode. Næste periode er fra januar 2022 til december 2025.