Gå til indhold

Certificeringer

Skanderborg Forsyning har et stort ansvar overfor samfun­det og borgerne, som har tillid til, at forsyningen af drik­kevand og afledningen af spildevand sker med bevidsthed om høj kvalitet, sikkerhed og miljøhensyn.

Derfor arbejder forsyningen målrettet med certificerede ISO-standarder. Certificeringerne indebærer, at processer, aktiviteter og opgaver i hverdagen samt fordeling af ansvar og kompeten­cer følger nogle anerkendte retningslinjer og standarder.

En akkrediteret institution kontrollerer årligt, om Skanderborg Forsyning lever op til standarderne.

Skanderborg Forsyning er certificeret i ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 22000 fødevaresikkerhed, samt "Great Place To Work".

                    

ISO 9001 handler om forbedring af arbejdsgange, så Skanderborg Forsyning hele tiden leverer produkter og services, der opfylder kundekrav, myndighedskrav og lovmæssige krav. Standarden sikrer kontinuerligt arbejde med løbende forbedringer og effektivitet i arbejdsgange.

ISO 14001 handler om reduktion af miljøpåvirkning, hvor forsyningen blandt andet har fokus på CO2-udledning og overløb samt investeringer, der giver mest miljø for pengene.

ISO 22000 om fødevaresikkerhed drejer sig om drikkevand og eliminering eller reduktion af risici i vandforsyningen. Skanderborg Forsyning har fokus på at forebygge utilsigtede hændelser med drikkevandet og forøgelse af drikkevandsanalyser. Vi udtager nu flere analyser, end myndighederne kræver af os, og det giver tillid til drikkevandskvaliteten.

GREAT PLACE TO WORK baserer sig på Great Place to Works® globale standard for, hvad der kendetegner en god arbejdsplads. Certifikatet indikerer, at Great Place to Work® i Danmark har gennemført en grundig evaluering af virksomhedens ledelses- og organisationspraksis samt gennemført en omfattende undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af tillid, stolthed og fællesskab på arbejdspladsen. Virksomheden har gennem den årlige certificeringsproces dokumenteret konkrete handlingstiltag og effekten af disse.