Gå til indhold

Sådan gik 2016

Der er fuld gang i Skanderborg Forsyning. Det blev klart i 2016, hvor mange projekter blev skudt i gang, fx AquaGlobe, store klimatilpasningsprojekter og intelligent styring.

Vil du gerne vide hvordan kerneforretningen hænger sammen i Skanderborg Forsyning? Hvordan vi kombinerer rekreative tiltag med klimatilpasning og partnerskabsprojekter? Eller hvordan det går med AquaGlobe, Den Intelligente Vandby og forsyningens rolle i at byggemodne, så Skanderborg kan vokse og tiltrække nye borgere?

Det kan du læse om i Årsrapporten 2016 eller i den noget kortere Årsresume 2016.

Her kan du bl.a. læse om vores strategi, vores økonomi og vores resultater.

Klædt på til fremtiden

• Vi har en kundetilfredshed på 4,8 ud af 5

• AquaGlobe er blevet til virkelighed og bygningen indvies i december 2017 

• Vi har optimeret virksomheden med en ny organisationsstruktur og større specialisering

Økonomi og investeringer

• Vi havde en omsætning på ca. 112 mio. kr., et resultat før skat på 73 mio. kr. og vi har investeret for 94 mio. kr. i 2016.

• På fire år er vores omkostninger til byggemodninger firdoblet – det er næsten fordoblet siden 2015.

• I gennemsnit sparer vi 72% af de traditionelle omkostninger ved at lave klimasikring i partnerskaber – eller 285 mio. kr. i alt.

Resultater og energiforbrug

• 'Den Intelligente Vandby' i Stilling har sparet 15 % energiforbruget til vandforsyning med måling og automatisering.

• Vi brugte 10 % mindre energi pr m3 spildevand end i 2015.

• Vi har halveret varigheden af overløb fra renseanlæg i forhold til 2015.