Gå til indhold

Saneringsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er med til at sikre, at ledningsnettet fungerer så godt som muligt. Forældede og slidte ledninger skal udskiftes, da de ofte har en bestemt levetid. Det betyder også, at vi samtidig separatkloakerer, så vi adskiller regn- og spildevand.

Ændring af ledningsnettet

Saneringsprojekter omhandler typisk udskiftning af slidte og forældede ledninger. Det betyder også oftest ved udskiftning, at vi erstatter de fælleskloakerede ledninger med to separate ledninger, således regn- og spildevand bliver adskilt. Det gavner miljøet, beskytter naturen og fremtidsikrer ledningsnettet.

Igangværende saneringsprojekter

Stjær får nyt, separat kloaksystem

Kortet viser etapeopdelingen af kloakarbejdet i Stjær, der strækker sig fra foråret 2021 til 2024.

Kloaksanering og klimatilpasning af Stadionalle i Ry

Kortet viser hvor vi arbejder på Stadionalle i Ry og linker til mere information

Sanering i Voerladegård