Gå til indhold

Klimatilpasningsprojekter i Skanderborg Kommune

Skanderborg Forsyning er i gang med en række anlægsprojekter, som skal løse de problemer, som opstår på grund af de større regnmængder, der vil ramme os i fremtiden.

Klimatilpasningsprojekter

Globale klimaforandringer ændrer nedbørsmønstrene i Danmark. Vi får flere og kraftigere skybrud, og det er en udfordring at holde de store regnmængder ude af huse og kældre. Det kræver at boliger, veje og byer planlægges på en ny måde. Derfor klimatilpasser vi udsatte områder, så vi bedre kan håndtere ekstreme nedbørsmængder i fremtiden.

Det sker eksempelvis gennem løsninger med åbne regnvandskanaler, regnvandssøer og permeable belægninger. Ud over at forebygge oversvømmelser er klimaprojekterne også med til at udnytte værdien i regnvand ved at skabe nye byrum.

Kommende klimaprojekter

Agnetevej, Ry

Igangværende klimaprojekter

Låsby Hovedgade

Skanderupbækken, Skanderborg

Afsluttede klimaprojekter

Højvangens Torv, Skanderborg

Permavejen i Galten

Galten, Nord

Låsby Søpark

Siimvej, Ry - Vandtrappen

Tinbæksøen, Skovby

Tippethøj, Ry

Vestergade, Skanderborg