Gå til indhold

Refusion ved rørbrud

Det er dit ansvar som vandkunde at holde øje med, at dine vandinstallationer er tætte, så du ikke skal betale for et vandforbrug, der siver ud gennem utætheder i systemet.

Det kan være nemt at holde øje med, når det gælder vandhaner, der drypper. Men det kan være noget sværere at opdage, hvis vandspildet skyldes brud på et rør, der ligger under jorden.

Du har mulighed for at søge refusion af din vandudgift, hvis du bliver udsat for et rørbrud.

Så skal du udfylde denne formular og vedhæfte dokumentation fra den vvs-installatør, der har repareret rørbruddet. Installatøren kan også hjælpe dig med at skønne hvor stort dit vandforbrug har været, mens røret har været utæt.

Når du udfylder formularen, skal du blandt andet bruge:

 • Faktura fra den vvs-installatør, der har repareret rørbruddet.

 • Tro- og loveerklæring fra installatøren (hent formular til erklæringen)

 • Kortskitse

Vær opmærksom på, at du er forpligtet til at betale regningen. Når du har indsendt formularen, sørger vi for at betale pengene tilbage til dig, hvis du er berettiget til det.

Hvis du vil undgå store ekstraregninger på grund af utætte installationer, er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler.

Regler for refusion ved skjult rørbrud

Følgende forudsætninger skal alle være opfyldte, for at der kan ansøges om refusion ved rørbrud:

 1. Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål.

 2. Der skal være tale om brud på en skjult installation.

 3. Der skal være foretaget foranstaltninger, som forsøg på at stoppe ledningsbruddet.

 4. Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt.

 5. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør. Ansøger skal fremsende en kopi af en betalt faktura fra VVS-firmaet til Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

 6. Ejere skal ved en eventuel godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere.

 7. Der ydes ikke refusion for vandspild /vandafledning fra tidligere aflæsningsperioder samt vandspild over flere aflæsningsperioder.

Som dokumentation for punkterne 1-5 skal der foreligge en skriftlig erklæring fra den VVS-installatør, der har udbedret rørbruddet.

Eksempler på skjulte installationer:

 • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger
 • Rør indmuret i gulve og vægge

Eksempler på synlige installationer:

 • Vandhane, toilet og varmtvandsbeholder
 • Ventiler i installationer f.eks. magnetventiler, rørafbryder eller sikkerhedsventil
 • Swimmingpool, fiskebassin og lignende

 


Du kan få godtgjort vandtab, der ligger ud over dit normale forbrug plus selvrisikoen. Det vil sige, at du selv skal betale for dit normale forbrug plus selvrisikoen. De resterende forbrugsudgifter kan du få tilbagebetalt.


Normalt forbrug
Det normale forbrug udregnes på baggrund af en gennemsnitlig beregning af de seneste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådant grundlag ikke, foretages et skøn. Hvis ejendommen modtager vand fra et privat alment vandværk, skal der foreligge dokumentation for vandspildet fra det pågældende vandværk samt en opgørelse af størrelsen af vandspildet.


Selvrisiko
Vand: 300 m3 pr. boligenhed/lejemål
Vandafledning: 50 m3 pr. boligenhed/lejemål


Eksempel på beregning

Forbrug med vandtab i 2017: 1000 m3

Forbrug i 2016: 100 m3
Forbrug i 2015: 100 m3
Forbrug i 2014: 100 m3

Gennemsnit af forbrug over tre år:
100+100+100 = 300/3 = 100 m3

Gennemsnitligt forbrug plus selvrisiko trækkes fra forbruget ved vandtab, og der kan søges refusion for det resterende.

Vand:
1000 - (100+300) = 600 m3

Vandafledning:
1000 - (100+50) = 850 m3