Gå til indhold

Forstå din regning

Du får to regninger og en årsopgørelse hvert år. Når du betaler regningerne, har du betalt forud for dit vandforbrug. Årsopgørelsen viser, om du skal have penge tilbage eller betale ekstra.

Du får dine regninger i marts og september, og du betaler dit forbrug forud - baseret på dit forbrug sidste år eller et skøn ud fra din husstand, hvis du lige er flyttet til vores forsyningsområde. 

Din regning består af forskellige poster, der giver den samlede pris:

  • Dit forbrug af drikkevand.
  • Afledning og rensning af dit spildevand.
  • Evt. ekstra gebyrer.

Mængden af drikkevand og spildevand er altid den samme, nemlig dét, du aflæser på vandmåleren. Du skal altså også betale for spildevand, selv om det ikke er ledt ud i kloakken, men måske bruges til at vande græsplæne. 

Gebyrer
Hvis du får regningen tilsendt med posten, er der pålagt et servicegebyr, gældende pr. 1. januar 2016. Du kan let tilmelde dig Betalingsservice (PBS), E-Boks eller e-mail, hvis du ikke ønsker regningen med post og derved undgå at betale gebyr. 

Årsopgørelsen
Sammen med den aconto-regning, vi sender til dig i marts, får du også en opgørelse over dit forbrug i året, der er gået. Forbruget bliver opgjort på baggrund af aflæsning af din vandmåler. Hvis du er vandkunde hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed, er din vandmåler fjernaflæst, så du ikke selv skal indberette tallene. 

 

Hvad betyder de forskellige ord på din regning?

Forbrugssted
Vi sender regningen til din bopælsadresse, men forbrugsstedet kan godt være en anden adresse - fx et sommerhus eller en udlejningsejendom. Derfor kan du også få flere regninger fra os. 

Ejendomsnummer
Vi har dit ejendomsnummer fra BBR-registeret. 

Aflæsning
Din vandmåler måler dit forbrug - vi fjernaflæser din måler og sætter tallet ind. Hvis du får vand fra et privat vandværk og ikke har fjernaflæst måler, skal du selv indberette aflæsningen. 

Afregningsperiode
Vi afregner dit forbrug for det forgangne halve år.

Acontoperiode
Du betaler forud for dit forbrug, så acontoperioden er det kommende halve år. 

Statsafgift vand
Du betaler en afgift til staten for dit drikkevand.

Drikkevandsbidrag
Du betaler også et drikkevandsbidrag, som stat og kommune bruger til at beskytte grundvandet. Bidraget går blandt andet til at anlægge sprøjtefri zoner ved boringer. 

Fast afgift vand
Den faste afgift går til vedligeholdelse og udvikling af vandforsyningen - fra boringer og vandværker til selve vandledningerne, der bringer vandet ud til dig. Fra 2016 bidrager alle vandkunder til vandforsyningen gennem en fast afgift, som ikke afhænger af vandforbruget. 

Vandafledningsbidrag
Vandafledningsbidraget er din betaling for at komme af med spildevandet. Du betaler et vandafledningsbidrag svarende til den mængde drikkevand, du bruger. Bidraget dækker omkostningerne til kloakledninger, pumper og renseanlæg, som sikrer, at der ikke kommer urenset spildevand ud i naturen.  

Fast bidrag spildevand
Uanset om du bruger meget eller lidt vand, skal kloaksystemet virke og vedligeholdes. Derfor er en del af din pris for at rense spildevandet ikke afhængig af dit forbrug, men betales som et fast bidrag. 

Aconto
Du betaler for dit vandforbrug et halvt år forud. Vi beregner, hvad dit forbrug forventes at være - baseret på dit forbrug sidste år, eller på størrelsen på din husstand, hvis du er ny kunde. Om du bruger mere eller mindre vand end beregnet, får du at vide i forbindelse med årsopgørelsen. 

Her finder du dit kundenummer på regningen

Her finder du dit målernummer på regningen