Gå til indhold
Lukning akut

Kære Vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Byfogedvej, Bystævnevej, Gammel Skolevej, Vrold Tværvej i tidsrummet onsdag d. 5. oktober 10:30 til kl. 11:30 på grund af akut reparation. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 11:30. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Til leverandører

Levering af varer

Pakker eller andre leverancer skal markeres tydeligt med navnet på den person varen er bestilt af.
Vær opmærksom på leveringsadresse – om det er ved administrationen og centralrenseanlægget på Døjsøvej i Skanderborg eller om det på et af vores renseanlæg eller vandværker.

EAN og CVR

Fakturaer til Skanderborg Forsyning a/s skal sendes elektronisk. Vores medarbejdere, som bestiller en vare ved jer, oplyser hvilket EAN-nummer regningen skal faktureres på.

BEMÆRK: Ny selskabsstruktur pr. 1.12. 2019!

Der er pr. 1. december 2019 etableret en ny selskabsstruktur i Skanderborg Forsyning. Herudover er navnet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ændret til Skanderborg Forsyning A/S.
Ændringerne har juridisk virkning fra 1. december 2019 og omfatter følgende:

  • Vandforsyningsaktiviteterne i Skanderborg Forsyning A/S CVR-nr. 32 66 69 06 er overført til Skanderborg Vand A/S CVR-nr. 40 97 21 53 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 660

  • Spildevandsaktiviteterne i Skanderborg Forsyning A/S CVR-nr. 32 66 69 06 er overført til Skanderborg Spildevand A/S CVR-nr. 40 97 21 45 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 677

  • Skanderborg Forsyning A/S er fremover et moder- og serviceselskab, der primært varetager forsyningens fællesadministration. CVR. nr.: 32 66 69 06 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 646

Overførslen indebærer, at Skanderborg Forsyning A/S’ rettigheder og forpligtelser, relateret til vandforsyningsaktiviteterne og spildevandsaktiviteterne, er overgået til henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S. Herudover er der etableret to selskaber til varetagelse af tilknyttede aktiviteter under henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S.

 Hvis du ikke selv kan sende fakturaer elektronisk, kan du benytte www.virk.dk eller købe servicen f.eks. ved et scanningsbureau. 

Kontaktperson: