Gå til indhold

Til leverandører

Levering af varer

Pakker eller andre leverancer skal markeres tydeligt med navnet på den person varen er bestilt af.
Vær opmærksom på leveringsadresse – om det er ved administrationen og centralrenseanlægget på Døjsøvej i Skanderborg eller om det på et af vores renseanlæg eller vandværker.

EAN og CVR

Fakturaer til Skanderborg Forsyning a/s skal sendes elektronisk. Vores medarbejdere, som bestiller en vare ved jer, oplyser hvilket EAN-nummer regningen skal faktureres på.

BEMÆRK: Ny selskabsstruktur pr. 1.12. 2019!

Der er pr. 1. december 2019 etableret en ny selskabsstruktur i Skanderborg Forsyning. Herudover er navnet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ændret til Skanderborg Forsyning A/S.
Ændringerne har juridisk virkning fra 1. december 2019 og omfatter følgende:

  • Vandforsyningsaktiviteterne i Skanderborg Forsyning A/S CVR-nr. 32 66 69 06 er overført til Skanderborg Vand A/S CVR-nr. 40 97 21 53 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 660

  • Spildevandsaktiviteterne i Skanderborg Forsyning A/S CVR-nr. 32 66 69 06 er overført til Skanderborg Spildevand A/S CVR-nr. 40 97 21 45 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 677

  • Skanderborg Forsyning A/S er fremover et moder- og serviceselskab, der primært varetager forsyningens fællesadministration. CVR. nr.: 32 66 69 06 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 646

Overførslen indebærer, at Skanderborg Forsyning A/S’ rettigheder og forpligtelser, relateret til vandforsyningsaktiviteterne og spildevandsaktiviteterne, er overgået til henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S. Herudover er der etableret to selskaber til varetagelse af tilknyttede aktiviteter under henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S.

 Hvis du ikke selv kan sende fakturaer elektronisk, kan du benytte www.virk.dk eller købe servicen f.eks. ved et scanningsbureau. 

Kontaktperson: