Gå til indhold

Til leverandører

Levering af varer

Pakker eller andre leverancer skal markeres tydeligt med navnet på den person varen er bestilt af.
Vær opmærksom på leveringsadresse – om det er ved administrationen og centralrenseanlægget på Døjsøvej i Skanderborg eller om det på et af vores renseanlæg eller vandværker.

EAN og CVR

Fakturaer til Skanderborg Forsyning A/S skal sendes elektronisk. Vores medarbejdere, som bestiller en vare ved jer, oplyser hvilket EAN-nummer regningen skal faktureres på.

  • Skanderborg Vand A/S - CVR-nr. 40 97 21 53 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 660

  • Skanderborg Spildevand - A/S CVR-nr. 40 97 21 45 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 677

  • Skanderborg Forsyning A/S - CVR. nr.: 32 66 69 06 / EAN. nr.: 57 90 00 18 99 646


Skanderborg Forsyning A/S’ rettigheder og forpligtelser relateret til vandforsyningsaktiviteterne og spildevandsaktiviteterne er pr. 1/12 2019 overgået til henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S. Herudover er der etableret to selskaber til varetagelse af tilknyttede aktiviteter under henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S. 

Hvis du ikke selv kan sende fakturaer elektronisk, kan du benytte www.virk.dk eller købe servicen f.eks. ved et scanningsbureau. 

Kontaktperson: