Gå til indhold

Ydelser til private vandværker

Vi kan hjælpe de private vandværker i Skanderborg Kommune med en lang række ydelser. Hvis dit vandværk mangler hjælp til noget, som ikke står på listen, er I altid velkomne til at kontakte os - også for at høre mere om priser på ydelserne.

 

Lækagesøgning

Vi kan hjælpe med lækagesøgning på en enkelt stik- eller jordledning og til en gennemgang af mindre ledningsnet. Vi anvender korrelator til at finde lækagen. 

Resultatet af lækagesøgningen dokumenteres via ledningskort og/eller fotomateriale og adressebeskrivelse. 

Pejling af boringer

Vi står for pejling af de enkelte boringer - enten ud fra et aftalt program eller fra gang til gang. Vi sørger desuden for de nødvendige afrapporteringer til GEUS og til vandværket. 

Målerskifte

Vi tilbyder at skifte målere - fra enkelte målere op til et helt parti. Vi kan også udarbejde kontrolprogram for udskiftning af målere og sikre, at der bliver udført målerkontrol. 

Ledningsprojekter

Vi tilbyder planlægning og projektering af nyudstykninger eller ledningsrenoveringer. Vi kan også stå for den praktiske udførelse - dvs. plastsvejsning og gravearbejde. 

El ved vandværker

Vi har vores egen autoriserede elektriker, som har stor erfaring i elopgaver på vandværker. 

SMS-udsendelse

Vi kan tilbyde sms-udsendelse for vandværker. Sms-udsendelserne kan bruges til at give kunderne hurtig besked om f.eks. brud og forureninger. 
Mindre vandværker vil eventuelt også kunne bruge sms til udsendelse af informationer om generalforsamling eller anden information af generel karakter. 
Vandværket skal levere en adresseliste med de forbrugere, som er tilsluttet. På baggrund af denne liste går programmet selv ind og henter de mobilnumre, der er relateret til adressen. Det er muligt at tilmelde andre telefonnumre til den specifikke adresse. 

Afregning

Udsendelse af regninger, håndtering af måleraflæsninger, opkrævning med videre.
Kontakt os for et tilbud. 

Ydelser i forbindelse med prisloftet

Assistance i forbindelse med indberetning af data til Forsyningssekretariatet - f.eks. anlægsdata. Ansøgning om 1:1-omkostninger, miljø- og servicemål og styring af internt overvågningsprogram. 

Fællesindkøb af målere

Koordinering af fællesindkøb af målere. Dette vil medføre større rabatter til alle vandværker, fordi vi kan placere større ordrer. 
Vær opmærksom på, at det giver nogle bindinger i forhold til valg af målertyper, da alle vandværker skal anvende samme fabrikat for at kunne opnå de bedste rabatter. 
Kontakt os for et tilbud.

Udbud af analyser

Vi står for at lave et koordineret udbud af analyser. Det betyder, at vi kan få bedre priser, jo flere analyser, vi køber. Der vil derfor være mulighed for at kunne købe analyser gennem os til vores kostpriser + et administrationsgebyr, som dækker det arbejde, vi har med at administrere jeres bestillinger. 

Driftsanalyser

Vi kan lave løbende driftskontrol på såvel vandværk som ledningsnet. Vi kan også bruges til at kontrollere vandkvaliteten efter renovering af ledninger og til opsporing af kilde til eventuelle mikrobiologiske forureninger.