Gå til indhold

Øvrige samarbejdspartnere

Vi lægger vægt på et godt og tæt samarbejde med forskellige partnere.

 

Private vandværker

Vi arbejder sammen med private vandværker i Skanderborg Kommune - og bistår gerne med forskellige ydelser.

Se vores liste over ydelser til private vandværker.

Uddannelsesinstitutioner

Vi arbejder sammen med en række forskellige uddannelsesinstitutioner - blandt andet gennem skolebesøg, uddannelses- og praktikforløb og forskningsprojekter.

Læs mere om skolebesøg

Virksomheder

Vi er involveret i forskellige udviklingsprojekter, hvor vi arbejder tæt sammen med forskellige virksomheder. Gennem innovation og samarbejde arbejder vi på at udvikle fremtidens vandforsyning og spildevandsrensning - til gavn for kunderne og vandbranchen.

Den intelligente vandby: Innovationsprojekt i Stilling, hvor vi er med til at udvikle kundeperspektivet på fjernaflæste målere.

Projekt Sikkert Søbad: Gennem bedre varsling og styring udvikler vi løsninger, der kan forhindre, at urenset spildevand ender i søerne i forbindelse med skybrud.

Sikkert Søbad II: KnudsøI opfølgeren til projektet Sikkert Søbad I udvikler Skanderborg Forsyning i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, NIRAS og Aquasense en teknologi, der i realtid kan overvåge badevandskvaliteten i Knudsø og varsle badegæster, når grænseværdier for alger og bakterier bliver overskredet.

Sikkert Søbad II 2018 afsluttede Skanderborg Forsyning innovationsprojektet Sikkert Søbad sammen med Teknologisk Institut, Kilian Water, Stjernholm A/S, Amphi-Bac og Aalborg Universitet. Projektet undersøgte overløb af urenset spildevand fra kloaker til Skanderborg Sø ved kraftige regnskyl, samt hvordan det påvirker badevandskvaliteten. Konklusionen blev, at badevandet i Skanderborg Sø er af rigtig god kvalitet.

Myndigheder

Vi har et godt og tæt samarbejde med en række forskellige myndigheder - både i forbindelse med vores innovationsprojekter og i forbindelse med planlægningen af vores driftsopgaver og anlægsprojekter.