Gå til indhold

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Erhverv kan blive fritaget for at betale vandafledningsbidrag, hvis der bliver brugt vand i produktionen og derfor ikke afledes vand til kloakken.

Hvis du er berettiget til fritagelse for vandafledningsbidrag skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema med vedhæftet tegning over kloakforhold og vandinstallation.

For behandling af ansøgningen opkræves et engangsgebyr. Klik på boksen til højre for at læse mere om dette samt de krav, der stilles til ansøger i "Vejledning for fritagelse af vandafledningsbidrag".

En aftale om fritagelse for vandafledningsbidrag vil være gældende i 2 år og skal genansøges senest 2 måneder inden aftalens udløb. Dette gøres ligeledes ved hjælp af nedenstående ansøgningsskema.

Virksomhedsoplysninger

Kontaktoplysninger

Tegningen skal angive ledningsføringen for kloak og vand samt placering af hovedmåler og bimåler(e). Se eksempel på tegning i "Vejledning for fritagelse af vandafledsningsbidrag"