Gå til indhold

Stillingværket

Industrivej 26
8660 Skanderborg

Stilling har haft sit eget vandværk siden 1908, da der blev bygget et vandværk og et vandtårn ved jernbanestationen. Trods flere om- og udbygninger i årenes løb, lykkedes det dog ikke at få etableret en stabil vandforsyning. Vandværket blev derfor nedlagt og forsyningen overtaget af Skanderborg Kommunale Værker - senere Skanderborg Forsyning - der byggede værket på Industrivej.

Inden vi pumper vandet ud til forbrugerne, renser vi det for jern, mangan og arsen. 

Vandkvalitet:
Se resultaterne af de seneste vandanalyser fra Stillingværket. 

Hårdhed:
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Der er generelt et lavt indhold af jern og mangan ift. grænseværdierne - så lavt, at det ofte ikke er målbart.

Jern:
Se målinger af jernindholdet.

Mangan:
Se målinger af manganindholdet.

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22°C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed, orienteret med det samme. Vi laver i fællesskab en plan for løsning af problemet og information til forbrugerne.