Gå til indhold

Dyrehaveværket

Dyrehaven 1
8660 Skanderborg

Skanderborgs første kommunale vandværk er Dyrehaveværket, der blev indviet i 1907. I 1950 blev værket afløst af et nyt, som ligger lige bag det oprindelige. Den oprindelige vandværksbygning er stadig meget synlig ud til vejen, og bruges i dag til værksted og lager.

Læs mere om Dyrehaveværkets historie.  

Drikkevandet hentes i 20-60 meters dybde fra otte boringer i Dyrehaven.

Dyrehaveværket forsyner sammen med Fredensborgværket den vestlige del af Skanderborg og Vrold med rent drikkevand.

Vandkvaliteten er rigtig god. Inden vi pumper vandet ud til kunderne, gør vi ikke andet end at ilte og filtrere det gennem sandfiltre, for at fjerne jern og mangan. Vi tilsætter ikke noget til vandet.  

Vandkvalitet
Se resultatet af vandprøverne fra Dyrehaveværket. 

Hårdhed:
Se målinger af vandets hårdhed. 
Ved at holde musen over punkterne på grafen ses oplysninger om den enkelte måling.

Jern
Se målinger af jernindholdet.

Mangan
Se målinger af manganindholdet.

Nitrit
Der er målt overskridelser på nitrit i boringerne. Det forsøger vi at løse ved justering af filtreringen. Der er ikke overskridelser af grænseværdien på ledningsnettet, så det er ikke noget, der berører forbrugerne. Skanderborg Kommune, der er kontrolmyndighed, er orienteret om problemstillingen og har accepteret overskridelsen, til der er fundet en løsning.
Se målinger af nitritindholdet.

Mikrobiologisk kvalitet

Der er ingen overskridelser af grænseværdierne på mikrobiologi.

Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. Hvis de forekommer i drikkevandet tyder det på en forurening fra overfladevand eller jord, hvor de optræder naturligt.
Se målinger af coliforme bakterier

E. coli bakterier må ikke forekomme i drikkevandet. De stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr.
E. coli og coliforme bakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men kan være indikator for sygdomsfremkaldende bakterier.
Se målinger af E. coli-bakterier

Kimtal er mål for bakterier der kan vokse ved 22 °C
Se målinger af Kim 22°

Hvis der sker en overskridelse af grænseværdierne for mikrobiologi, bliver Skanderborg Kommune, der er tilsynsmyndighed orienteret med det samme. Der udarbejdes i fællesskab er plan for løsning af problemet og den nødvendige information til forbrugerne.