Gå til indhold

Du bor oven på dit drikkevand

Skanderborg Forsyning driver fem vandværker og leverer rent drikkevand til 6.000 kunder i Skanderborg Kommune.

Måske får du dit drikkevand fra os – måske fra et af de mange private vandværker rundt i kommunen.

Vores vandværker:
Dyrehaveværket

Fredensborgværket

Stillingværket

Gramværket

Herskind Vandværk

På vandværkerne bliver grundvandet filtreret, iltet og analyseret, inden det bliver pumpet ud til vores vandkunder. Vi tilsætter ikke klor eller andre kemikalier til vandet.

Det er Skanderborg Kommune, der har det overordnede ansvar for, at der bliver passet godt på fremtidens drikkevand.