Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Du bor oven på dit drikkevand

Skanderborg Forsyning driver fem vandværker og leverer rent drikkevand til 6.700 kunder i Skanderborg Kommune.

Måske får du dit drikkevand fra os – måske fra et af de mange private vandværker rundt i kommunen.

Vores vandværker:

Fredensborgværket

Stillingværket

Gramværket

Herskind Vandværk

Voerladegård Vandværk

På vandværkerne bliver grundvandet filtreret, iltet og analyseret, inden det bliver pumpet ud til vores vandkunder. Vi tilsætter ikke klor eller andre kemikalier til vandet.

Det er Skanderborg Kommune, der har det overordnede ansvar for, at der bliver passet godt på fremtidens drikkevand.