Gå til indhold

Vandets hårdhed

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter hvor det kommer fra. Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. Vandets hårdhed har betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal tit indstilles efter vandets hårdhed.

Hårdheden af vores vand:

Skanderborg inkl. industriområdet og Vrold byområde: Fredensborgværket: ca. 15 dH (temmelig hårdt)

Gram by til og med Skovvej:
Gramværket: ca. 14 dH (temmelig hårdt) 

Stilling by og industriområdet:
Stillingværket: ca. 12 dH (middelhårdt) 

Herskind og Skivholme:
Herskindværket: ca. 12 dH (middelhårdt)

Voerladegård: 
Voerladegård Vandværk: ca. 13 dH (temmelig hårdt)

Overstående analysetal er fra Februar 2021, dog marts 2020 for Voerladegård. Du kan løbende følge med i vores analyser af vandets hårdhed på det enkelte vandværks underside, eller i GEUS' nationale boringsdatabase Jupiter.

Husk at jo blødere vandet er, jo mindre vaskepulver skal du bruge. Den præcise dosering vil typisk fremgå af vaskepulverets emballage.