Gå til indhold

Vandets hårdhed

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter hvor det kommer fra. Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. Vandets hårdhed har betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal tit indstilles efter vandets hårdhed.

Vores vand:

Skanderborg og Vrold byområde: Dyrehaveværket og Fredensborgværket: ca. 16,3 dH (middelhårdt)
 
Skanderborg øst og industriområdet: Fredensborgværket: ca. 17,3 dH (middelhårdt) 

Gram by til og med Skovvej:
Gramværket: ca. 11 dH (middelhårdt) 

Stilling by og industriområdet:
Stillingværket: ca. 12,6 dH (middelhårdt) 

Herskind og Skivholme:
Herskindværket: ca. 11,1 dH (middelhårdt)

Analysetal er fra august 2016, seneste analyse kan også findes under det enkelte vandværk.

Jo blødere vandet er, jo mindre vaskepulver skal du bruge. Se den præcise dosering på vaskepulverets emballage.