Gå til indhold

Vandets hårdhed

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter hvor det kommer fra. Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet. Vandets hårdhed har betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal tit indstilles efter vandets hårdhed.

Hårdheden af vores vand:

Skanderborg og Vrold byområde: Fredensborgværket: ca. 18 dH (temmelig hårdt)
 
Skanderborg øst og industriområdet: Fredensborgværket: ca. 18 dH (temmelig hårdt) 

Gram by til og med Skovvej:
Gramværket: ca. 9,7 dH (middelhårdt) 

Stilling by og industriområdet:
Stillingværket: ca. 12 dH (middelhårdt) 

Herskind og Skivholme:
Herskindværket: ca. 11 dH (middelhårdt)

Analysetal er fra Oktober 2020. Du kan løbende følge med i vores analyser af vandets hårdhed på det enkelte vandværks underside.

Husk at jo blødere vandet er, jo mindre vaskepulver skal du bruge. Den præcise dosering vil typisk fremgå af vaskepulverets emballage.