Gå til indhold

Grundige analyser er din garanti for rent vand

Godt 50 gange om året bliver der taget en prøve af vores drikkevand og sendt til analyse på et laboratorium.

Prøverne indsamles både fra de enkelte boringer, fra vandværkerne og forskellige steder rundt i vandledningerne. 

Hver enkel vandprøve bliver analyseret for indholdet af en lang række forskellige stoffer. 

Hvis prøverne viser, at grænseværdierne for skadelige stoffer i vandet er overskredet, får vi besked med det samme. Så tager vi vandet fra den pågældende boring ud af vandforsyningen, til vi har fundet årsagen og løst problemet. Vandforsyningen er nemlig anlagt, så vi kan lukke for de forskellige boringer, værker eller ledninger - og stadig sørge for vand til kunderne.

De mange analyser er din garanti for, at dit drikkevand er rent og sundt. 

Hvis analyserne viser overskridelser af grænseværdierne, lægger vi i fællesskab med kommunen en plan for, hvordan vi løser problemet og informerer vores kunder. 
Vi kan skifte mellem boringer og vandværker, så vi kan udelukke kilden til forureningen fra den øvrige vandforsyning. 

Når vi analyserer vandet, holder vi blandt andet øje med:

Bakterier:
Vi måler blandt andet for coliforme bakterier, E-coli og kimtallet, der er et mål for det samlede antal bakterier i vandet. Colibakterier kan stamme fra en forrådnelsesproces i jorden, utætte kloakrør eller afføring fra mennesker og dyr. Bakterierne er i sig selv ikke sygdomsfremkaldende, men de kan indikere sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Hvis vi støder på bakterierne i vores vand, sender vi straks en meddelelse ud til vores kunder med fx besked om, at koge vandet, inden det bliver brugt i husholdningen.

Jern og mangan: 
I mange vandprøver kan du se tal for jern- og manganindhold. Metallerne er ikke sundhedsskadelige, men de kan have indflydelse på vandets farve, smag og lugt. 

Du kan se de aktuelle analyser ved at klikke ind på de fem vandværker.