Gå til indhold

Det reneste vand

I Danmark er grundvandet en værdifuld ressource, men dets gode kvalitet er ikke en selvfølge.

Skanderborg Forsyning leverer rent drikkevand til kunder i Skanderborg, Vrold, Stilling, Voerladegård, Gram og Herskind-Skivholme-området. Forsyningen foregår fra fem vandværker og gennem mere end 270 kilometer hovedledning. Vi analyserer vandet løbende og holder øje med, at det lever op til alle gældende kvalitetskrav. Skanderborg Kommune har desuden udarbejdet vandbeskyttelsesplaner, som udpeger forskellige områder, der skal tages ekstra hånd om. Vandbeskyttelsesplanerne findes her, under menupunktet 'Planer for grundvandsbeskyttelse'.

I Danmark er grundvandet en værdifuld ressource, men dets kvalitet er ikke en selvfølge. Vi bor oven på vores drikkevand, og derfor er vi alle ansvarlige for at beskytte det. Der er ting vi kan gøre i vores hverdag som er med til at sikre, at fremtidige generationer også har adgang til rent vand, f.eks.:

  • Undgå sprøjtegifte i haven, i indkørslen og på fortovet. 
    Sprøjtemidler ender i grundvandet. Ikke mindst dem, der bliver brugt i haverne, hvor doseringen tit er lidt mere rundhåndet.

  • Aflever kemikalier, maling og olie på genbrugspladsen.
    De skadelige stoffer i f.eks. maling og olie kan sive ned i grundvandet. Du kan aflevere malingrester, brugt motorolie og andre stoffer på genbrugspladsen, hvor det bliver behandlet uden risiko for at ende i drikkevandet.

  • Spar på vandet. 
    Selvom vi i Skanderborg Kommune bor oven på nogle store vandreserver, er der ingen garanti for, at vi bliver ved med at have drikkevand nok. Derfor kan dit forbrug i dag få betydning for de kommende generationers adgang til drikkevand i fremtiden.