Gå til indhold

Blødgøring af vand

I Skanderborg Forsyning bliver vi jævnligt spurgt, om vi kan fjerne kalken fra vandet, inden det når ud til forbrugerne. Her kan du læse, om hvilke fordele og ulemper der er ved at blødgøre drikkevandet centralt.

Så simpel behandling som muligt

Skanderborg Forsyning har fem vandværker, hvor vi producerer drikkevand ud fra grundvand. På vores vandværker behandler vi grundvandet så simpelt som muligt, inden vi pumper det ud til forbrugerne. Det betyder bl.a., at vandets naturlige indhold af kalk ikke reduceres.

Fordele og ulemper ved blødgøring

Kalkindholdet i vandet kan godt genere i dagligdagen i form af f.eks. kalk på fliser i badeværelset. Det er muligt at blødgøre drikkevandet centralt på vandværkerne eller hos den enkelte forbruger. Dog medfølger blødgøring af drikkevandet både fordele og ulemper. Fordelene er f.eks. mindre slid på hvidevarer og færre kalkudfældninger. Ulemperne kan være dårligere tandsundhed samt introduktionen af kemikalier i vandbehandlingen og ændret vandkemi i drikkevandet afhængig af blødgøringsmetode. Indholdet af kalk er moderat i det drikkevand, som Skanderborg Forsyning leverer. Vores hårdhedsgrad er mellem 12 og 18 ˚dH på Skanderborg Forsynings vandværker sammenlignet med 25-30˚dH hos HOFOR i København, der i øjeblikket er ved at introducere blødgøring, så hårdheden sænkes til 10-12 ˚dH.

Vi følger udviklingen

Blødgøring på vandværkerne er en relativ kompleks proces, fordi det kræver nye anlæg samt brug af betydelige mængder kemikalier. Det vil betyde en stigning i omkostningerne til produktionen af drikkevandet. Skanderborg Forsyning ønsker fortsat at gøre brug af så simpel vandbehandling som muligt. Vi vurderer, at der ikke opnås en tilstrækkelig effekt ved at reducere kalkindholdet i drikkevandet fra Skanderborg Forsynings vandværker med de nuværende muligheder set i lyset af de omkostninger, der er forbundet med blødgøringen. Vi vil fortsat følge den teknologiske udvikling inden for området og erfaringer fra andre forsyninger i forhold til blødgøring i drikkevandet.

Mere om vandets hårdhed

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. I Danmark måles hårdheden i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium. Læs mere her.

Har du flere spørgsmål kan fagleder, Karin Larsen kontaktes via følgende oplysninger: