Gå til indhold

Hold øje med din vandmåler

Din vandmåler kan hjælpe dig med at undgå ubehagelige overraskelser, hvis et utæt rør eller toilet sender dit vandforbrug og din regning i vejret.

Hvis du holder øje med din vandmåler, kan du opdage utæthederne, inden det går for hårdt ud over regningen. Tjek gerne din måler en gang om ugen og notér dit vandforbrug. Så har du mulighed for at opdage, hvis forbruget er unormalt stort.

Det er Skanderborg Forsyning, der ejer vandmåleren i dit hjem. Resten af vandinstallationerne hører til huset, og derfor er det dig som husejer, der har ansvaret for, at rør og installationer er tætte.

De fleste af vandkunderne hos Skanderborg Forsyning har de senere fået skiftet vandmåleren til en digital, fjernaflæst måler – langt de fleste af typen ”Multical 21”. Det betyder, at du ikke selv skal aflæse og indberette dit forbrug, men du bør stadig aflæse måleren for at overvåge vandforbruget i dit hjem.

De digitale målere indeholder også forskellige alarmfunktioner, så du f.eks. kan få en indikation på, om vandet har løbet uden afbrydelser, eller om der pludselig har været et unormalt stort forbrug. Det kan tyde på utætheder i dine vandinstallationer.

Hvilken slags måler har du?

Hvis din vandmåler ligner den, du ser på billedet herover, har du en digital, fjernaflæst måler, og så skal du ikke tænkte på at indberette dit vandforbrug. Vi kan aflæse din måler fra vores bil, som ind imellem kører rundt i dit område og samler data ind fra alle målerne i området.

Det er dog stadig en god idé at holde øje med måleren, så du opdager eventuelle utætheder i installationerne, inden det går ud over din vandregning. 

Måler, der ikke kan fjernaflæses

Hvis du har en vandmåler, der ligner den på billedet herover, har du en "vingehjulsmåler", som fungerer mekanisk og ikke digitalt. Den type målere kan vi ikke fjernaflæse, så du skal selv aflæse og indtaste dit vandforbrug en gang om året. 

Når du indtaster din aflæsning, skal du bruge dit kundenummer og dit måler- eller fakturanummer. Du finder numrene på din regning - se mere her