Gå til indhold

Hold øje med dit forbrug og opdag vandspild

Din vandmåler kan hjælpe dig med at undgå ubehagelige overraskelser, hvis et utæt rør eller toilet sender dit vandforbrug og dermed også din regning i vejret.

Hvis du holder øje med din vandmåler løbende, kan du blive klogere på dit forbrug og opdage evt. utætheder, inden det går for hårdt ud over din regning. Vi anbefaler, at du tjekker din vandmåler en gang om ugen og holder øje med om vandforbruget er normalt.

Langt de fleste af vores vandforbrugere har en vandmåler, der ved hjælp af akustik kan fornemme en mulig lækage. I så fald advarer måleren ved at blinke med teksten "LEAK" eller "BURST".

Du kan følge dit vandforbrug på to måder, enten på selvbetjeningsløsningen MinForsyning eller ved at notere dit vandforbrug ned én gang om ugen og følge udviklingen.

En stor del af vores vandforbrugere har fjernaflæste vandmålere på antennenetværk, der automatisk indberetter forbrug løbende til Skanderborg Forsyning. I givet fald kommer data ind på MinForsyning, hvor du kan logge ind og se det.

Hvis du på MinForsyning kan se mange daglige aflæsninger af vandforbruget, er du på antennenetværket, og du kan sammenligne over tid og få en indikation på, om dit forbrug er steget unaturligt meget.

Hvis du ikke er på antennenetværket, kan du aflæse din måler en gang om ugen eller et andet fast interval og skrive aflæsningen ned, så du kan holde øje med udviklingen over tid.

Hvis du oplever, at dit forbrug er steget uforklarligt, anbefaler vi, at du går din private vandinstallation igennem. Hvis du ikke selv kan finde årsagen, skal du søge hjælp hos et autoriseret VVS-firma.

Hvilken slags måler har du?

Størstedelen af vores forbrugere har en Multical 21 (billedet) eller FlowIQ 2200. Begge vandmålere er fjernaflæste, som bliver aflæst via vores antennenetværk eller ved såkaldt drive by, hvor vi passerer huset med en måler, der kan aflæse på kortere afstand. Aflæsning via antennenetværk sker mange gange dagligt, mens drive by-aflæsning bliver udført ca. hvert kvartal. 

Måler, der ikke kan fjernaflæses

Hvis du har en vandmåler, der ligner den på billedet herover, har du en "vingehjulsmåler", som fungerer mekanisk og ikke digitalt. Den type målere kan vi ikke fjernaflæse, så du skal selv aflæse og indtaste dit vandforbrug en gang om året. 

Når du indtaster din aflæsning, skal du bruge dit kundenummer og dit måler- eller fakturanummer. Du finder numrene på din regning - se mere her