Nærbillede af vand, der hældes i et glas

Vandprisen i Skanderborg bliver nu også påvirket af inflationen

Skanderborg Forsyning hæver fra 2023 de priser, forbrugerne betaler for drikkevand og spildevandsafledning. Det sker på grund af stigende udgifter til både energi, projekter og råvarer, og betyder en ekstra årlig udgift på godt 340 kroner for en gennemsni

Flere end 20.000 spildevandskunder og godt 7.000 drikkevandskunder i Skanderborg Kommune må fra årsskiftet indstille sig på, at deres vandforbrug bliver dyrere.

Skanderborg Forsyning er på grund af den generelle inflation i samfundet og stigning i både faste og variable udgifter nødsaget til at hæve prisen for både drikkevand og spildevandsafledning i taksterne for 2023.

Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning har fastsat taksten, og byrådet godkendte på mødet den 21. december 2022, at de nye takster overholder de gældende regler for takster.

Vandprisen består af et fast, årligt bidrag og et variabelt bidrag baseret på forbrug. Begge dele stiger en smule på både drikkevand og spildevandsafledning. 

En kubikmeter – 1.000 liter – drikkevand stiger fra 16,71 kroner til 17,96 kroner for forbrugeren med et fast årligt bidrag per boligenhed på 812,50 kroner (737,50 kroner i 2022).

Afledning af en kubikmeter spildevand stiger fra 43,13 kroner til 44,38 kroner med et fast årligt bidrag per spildevandsstik på 750 kroner (687,50 kroner i 2022).

Vores priser

Taksterne er godkendt af Skanderborg Forsynings bestyrelse den 8. nov. 2022 og af Skanderborg Byråd den 21. dec. 2022 

Se takster for 2023

Vand fra vandhanen plasker i et glas

En gennemsnitshusstand i Skanderborg Kommune bruger godt 81 kubikmeter vand om året, mens en stor børnefamilie bruger omkring 170 kubikmeter. Prisstigningerne i Skanderborg Forsyning vil give en årlig merudgift på 340,85 kroner ved et forbrug på 81 kubikmeter og 562,50 for en stor familie, der forbruger 170 kubikmeter.

Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, er tilfreds med at prisstigningerne ikke er blevet større i en tid med historisk høj inflation. 

”Vi vil gerne bidrage så vidt muligt til, at forbrugerne ikke bliver ramt unødvendigt hårdt af prisstigninger, når husholdningerne i det hele taget er pressede af voksende udgifter. Men vi har også en vigtig opgave med at sørge for en fortsat sikker vandhåndtering, som tager hensyn til vores miljø, og udføre projekter til gavn for fremtidens vandhåndtering, f.eks. separatkloakering. Med de nye takster kan vi fortsætte vores nødvendige aktiviteter og skåner samtidig forbrugerne for voldsomme prisstigninger,” siger Martin Frausing Poulsen.

 

Kontakt

Bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen, Skanderborg Forsyning, tlf.: 50 71 49 08 / mail martin.poulsen@skanderborg.dk

Skanderborg Forsyning, tlf.: 87 93 93 93 / mail service@skanderborgforsyning.dk