Gå til indhold

Hvad skal AquaGlobe?

Strategien for AquaGlobe kan inddeles i fire delprojekter.

Fundament

Det grundlæggende fundament i projektet udgøres af konkrete forretningsmæssige samarbejder mellem kommercielle aktører, uddannelsesinstitutioner, vandselskaber og myndigheder.

Salg & Eksport

Målet med dette delprojekt er at opfylde Vandvision 2015’s mål om som minimum at fordoble eksporten i løbet af de kommende 10 år. Samtidig skal projektet skabe den drivkraft, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at deltage og investere i samarbejdet. Delprojektet involverer således de partnere, der indgår i udviklingen af kommercielle løsninger til både hjemme- og eksportmarkeder.

Uddannelse & Rekruttering

Med dette delprojekt kan AquaGlobe medvirke til at opfylde Vandvision 2015’s mål om styrket uddannelse og øget rekruttering til uddannelse og job inden for vandteknologi. Målgrupperne er udskolingen i folkeskolen, tekniske ungdomsuddannelser samt videregående science-uddannelser.

Leg & Læring

Delprojekt Leg & Læring handler om at skabe større opmærksomhed og forbrugerbevidsthed om vigtigheden af vand i vores hverdag, vandets kredsløb, og hvordan vi hver især kan hjælpe til, at vi i fremtiden har rent drikkevand. Her er målgrupperne borgere, daginstitutioner, skoler, foreninger og turister.