Gå til indhold
Planlagt afbrydelse

Kære vandforbruger, Vi er nødt til at lukke for vandforsyningen i området omkring Vibevænget mandag d. 21. juni kl. 10:00, fordi vi reparerer forsyningsnettet. Vi forventer, at vandforsyningen er normal igen kl. 14:00. Vi beklager ulejligheden. Med venlig hilsen Skanderborg Forsyning

Begrænset vanding

Kære vandforbruger,


Voerladegård Vandværk kan ikke følge med vandforbruget på grund af det varme og tørre vejr, der falder sammen med akut og nødvendigt renoveringsarbejde på vandværket.

Derfor er Skanderborg Forsyning nødt til at indføre begrænsning på vandforbruget, så alle forbrugere har vand nok til madlavning, drikke og hygiejne. Begrænsningen bliver indført med øjeblikkelig virkning og betyder, at kun halvdelen af husstandene må bruge vand til havevanding, opfyldning af badebassiner og lignende.

Husstande med lige husnummer må bruge vand på lige datoer og husstande med ulige husnummer må bruge vand på ulige datoer.

Vand må selvfølgelig bruges uændret til madlavning, drikke og hygiejne.

Vi holder øje med vandforbruget dagligt og giver besked, så snart vi kan ophæve begrænsningen på vandforbruget.


Venlig hilsen Skanderborg Forsyning

BREVIU

Sammen med EnviDan, Skanderborg Kommune og Aarhus Universitet er Skanderborg Forsyning med i et projekt, som skal udvikle en branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser.

Projektet hedder BREVIU og står for Branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser.

Formål

Formålet med projektet Breviu er at definere en operationel metode, der sitespecifik kan fastsætte nye myndighedskrav til indvinding og/eller udledning til et konkret vandløb, som bestemmer hvilken indvinding og/eller udledning vandløbet kan håndtere – hverken mere eller mindre. Metoden skal basere sig på den nyeste forskning i vurdering af påvirkning fra indvinding og krav til udledning på vandløbenes miljøtilstand. Derudover er formålet at undersøge om den sitespecifikke vurdering kan anvendes i en realtidsstyring af indvinding og udledning.

Projektbeskrivelse

Gennem projektet udvikles en branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udlednings-tilladelser, beskrives simple modelleringstilgange, og dermed bane vejen for en smidig og effektiv myndighedsproces samt omkostningseffektive beregninger. Samtidigt undersøges mulighederne for realtidsstyring af indvinding og udledning til optimering af ressourceforbrug og til gavn for miljøet.

Foto: DANVA

Projektets output

Produkterne fra projektet vil være en branchestandard for vurdering af påvirkning på vandløb fra indvinding og udledning, herunder den økologiske kvalitet, kapacitet og erosionsrisiko. Der vil ligeledes udvikles og afprøves et simpelt modelsetup, der på baggrund af sensorer og dataassimilering, kan modellere vandkredsløbet og den økologiske tilstand i realtid. Gennem projektet vil vi inddrage relevante interessenter gennem 2 planlagte workshops, hvor den ene ligger i starten af forløbet og den anden i slutningen.

Projektejer:

Skanderborg Forsyning A/S

Projektpartnere:

  • EnviDan A/S: Esben Astrup Kristensen
  • Aarhus Universitet: Dennis Trolle
  • Skanderborg Kommune: Kaare With Jensen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  28. februar 2019

Uddelingsbeløb: 1.121.500 kr.