Gå til indhold

Organisation

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s er ejet af Skanderborg Kommune.

Vores strategi og indsatsområder planlægges og fastlægges af en generalforsamling og en bestyrelse.

Den daglige udvikling og drift udføres af en ledelse, stabsfunktioner og tre forskellige afdelinger:
- Direktion og ledergruppe
- Kunder & Forretning
- Projekt & Udvikling
- Forsyning & Miljø

Generalforsamling

Fordi Skanderborg Forsyningsvirksomhed er 100 procent ejet af Skanderborg Kommune, er byrådet generalforsamling for os. 

Der bliver holdt generalforsamling en gang om året

Bestyrelse

Skanderborg Forsyningsvirksomhed ledes af en bestyrelse med syv medlemmer.

Generalforsamlingen har udpeget fire medlemmer, herunder formand og næstformand. Forbrugerne har valgt to medlemmer og medarbejderne har valgt én repræsentant.
Bestyrelsen sidder frem til udgangen af 2017.

Bestyrelsesformand: Henrik Müller

Næstformand: Martin Frausing Poulsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Myhlert Olsen
Jens Szabo
Malene Stub Selmer (forbrugervalgt)
Palle Langkjær (forbrugervalgt)
Stig Jonassen (medarbejderrepræsentant).

Direktion og ledergruppe

 • Jens Bastrup
  Administrerende direktør

  Tlf. 87 93 93 87

  Mail: jfb@skanderborgforsyning.dk

 • Sara Funch
  Økonomichef

  Tlf. 87 93 93 51

  Mail: sf@skanderborgforsyning.dk

 • Christina Søndergaard
  Chef, Projekt & Udvikling

  Tlf. 87 93 93 77

  Mail: csd@skanderborgforsyning.dk