Gå til indhold

Vandets hårdhed

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter hvor det kommer fra.
Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet.
Vandets hårdhed har betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal tit indstilles efter vandets hårdhed.

Vores vand:

Skanderborg og Vrold byområde: Dyrehaveværket og Fredensborgværket: 15,3 dH (middelhårdt)
 
Skanderborg øst og industriområdet: Fredensborgværket: 16,6 dH (middelhårdt) 

Gram by til og med Skovvej:
Gramværket: 11 dH (middelhårdt) 

Stilling by og industriområdet:
Stillingværket: 12,1 dH (middelhårdt) 

Herskind og Skivholme:
Herskindværket 11,1 dH (middelhårdt)

(seneste analyse foretaget august 2015)

Jo blødere vandet er, jo mindre vaskepulver skal du bruge. Se den præcise dosering på vaskepulverets emballage.